sobota, 1 marca 2014

DOM WOLFA JELENIA

Podążając tropem falenickich Żydów odwiedziliśmy dom, należący podobno do Wolfa Jelenia. Oprócz tego, że był bogaty nie znaleźliśmy o nim żadnych informacji. Nawet to, że był to jego dom jest niepotwierdzone.  
Udało nam się dotrzeć jedynie do dokumentu z Instytutu Yad Washem prawdopodobnie dotyczącego syna Wolfa Jelenia :  Szmula. DOKUMENT
Szmul Jeleń zginął w roku 1942 obozie w Falenicy.
W domu znajdują się pozostałości po lokatorach mieszkających tu po wojnie, prawdopodobnie niezwiązanych z rodziną Jeleniów. 
Aż się zachciało pić. 
Domek w Falenicy był mało ciekawy, dlatego poszliśmy jeszcze na spacer w pewne miejsce. 
Pojechałoby się.
Wagon sypialny dla mniej zamożnych. 
Łódź Kaliska jest najbliższa naszym sercom. 
Tunel naturalny
i sztuczny. 

1 komentarz: